องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
รอปรับปรุง

ภาพ

      ทะเลหมอก ยามเช้า

 

      ท้องฟ้าสีทอง ยามเย็นที่หินพัด


info_outline คำขวัญ
คำขวัญหน่วยงาน
" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

info วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
"องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง การเมืองการบริหารโปร่งใส ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เกษตรกรรมก้าวหน้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"

local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ

info ท่องเที่ยวท่าขนอน
ท่องเที่ยวหินพัด

ทะเลหมอก......ยามเช้า

ยามเย็น ณ หินพัด พร้อมชมท้องฟ้าสีทองยามดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า


ท่องเที่ยวน้ำตกยวนสาว

 ธรรมชาติ ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ แหล่งต้นน้ำ


ท่องเที่ยวน้ำตกโตนยาง


ท่องเที่ยวถ้ำสุขเสียบ


น้ำตกสายหวน


ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 5 หมู่ 14  ตำบลท่าขนอน  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  84180

เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน  : www.Thakhanon.go.th

Facebook : อบต.ท่าขนอน 

อีเมล์:thakhanon.kiri@gmail.com

โทร: 077 - 310974 แฟกซ์  077- 310974

สายตรง: นายก อบต.ท่าขนอน  061-1722121

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว: 077-310974,084-2947269

    

 

 


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 84
เดือนนี้ 5,010
เดือนที่แล้ว 10,249
ทั้งหมด 37,036