องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ประเมินภายนอก) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
photo ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร (ประเมินภายใน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
photo ประชาสัมพันธ์วันรับสมัครเลือกตั้ง และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุรษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
photo ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลดและคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
photo ประชาสัมพันธ์ขยะและการจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs : Reduce Reuse Recycle poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ แจ้งสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
photo ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรี หมู่ที่ 11 ตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
photo อาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
1 - 20 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19