องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เรื่อง การใช้น้ำและจำหน่ายน้ำประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา และสถานที่ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
find_in_page ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 559 |
insert_drive_file ประกาศขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ประเมินภายนอก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
photo ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร (ประเมินภายใน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
photo ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น (เข็ม3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศขอขยายเวลาการแจ้งประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แบบเอกสารการหาเสียงเลือกตั้่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file ประกาศ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
1 - 20 (ทั้งหมด 121 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7