องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยตะพาบน้ำใน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายข้างโรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยน้ำตกโตนยาง หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงกลางสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ซอยน้ำตกโตนยาง หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงกลางสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ซอยราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงกลางสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ซอยข้างโรงเรียนบ้านทรายแก้วหมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นคลองตุย บ้านไทรงาม หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหูดมดคัน หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางแอ่น หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายคลองน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล้ก ซอยต้นกระท้อน หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายทรายทอง - ป่ายาง หมุ่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701