องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
folder ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรังปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเปาใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4,5,6 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนสาว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายาง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหูดมดคัน หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลวกสูง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโทรคมนาคม หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหาดหึง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701