องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
นางสาวสุชาดา ไข่แก้ว
หัวสำนักปลัด
โทร : 089-6493177
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง