องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
นางนงเยาว์ แสงสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-4771277
นายทวีศักดิ์ วรรณคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-5867953
นายเมธี ลิ่มศิลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 087-2835713