องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
account_box คณะผู้บริหาร
นายปราโมทย์ แก้วพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 061-1722121
นายปราโมทย์ แก้วพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 061-1722121
นายเมธี ลิ่มศิลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 087-2835713
นายเมธี ลิ่มศิลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 087-2835713
นายมนต์ชัย รัชชะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-2736510
นายมนต์ชัย รัชชะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

โทร : 081-2736510
นายอนุวัฒน์ แก้วศรีสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 062-7947204
นายอนุวัฒน์ แก้วศรีสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

โทร : 062-7947204
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130