องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถ (จำนวน 10 ภาพ)
ประชุมพนักงาน (จำนวน 3 ภาพ)
ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2557 (7 ภาพ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสวนตำบลท่าขนอน (จำนวน 3 ภาพ)
วันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 (3ภาพ)
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ( จำนวน 5 ภาพ )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 (4ภาพ)
ประชุม เรื่องการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน (จำนวน 3 ภาพ)
1 - 10 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 115
เดือนนี้ 5,041
เดือนที่แล้ว 10,280
ทั้งหมด 37,067