องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : กิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน มอบหมาย นางนงเยาว์ แสงสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนและ เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
ผู้โพส : admin