องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2557 (7 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ได้ให้ความสำคัญกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความถูกต้องในการช่วยเหลือ หรือระงับเหตุต่าง ๆ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนประจำปีแก่ อปพร. ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นายปราโมทย์ แก้วพิชัย)
นายก อบต.ท่าขนอน
โทร : 061-1722121
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123