องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด : วันนี้ (6 ม.ค.65 ) เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เปิดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีการแถลงนโยบาย ของ นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน โดยได้กำหนดนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน แห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้ไปจะมุ่งมั่นบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ตั้งไว้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701