องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด : วันนี้ (6 ม.ค.65 ) เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เปิดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีการแถลงนโยบาย ของ นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน โดยได้กำหนดนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน แห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้ไปจะมุ่งมั่นบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ตั้งไว้
ผู้โพส : admin