องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
image กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าขนอน 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยการเข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติธรรม
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดสารพิษป้องกันโรค
ผู้โพส : admin
โครงการลานสุขภาพชุมชนสร้างคนเข็มแข็ง หมู่ที่ 4
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หมู่ที่ 4
ผู้โพส : admin
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 081-9793959
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701