ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้ง(อสม.) ประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง